0886 477 411;     0887 312 103;     0886 900 077;
КОМПЛЕКС ПТИЦЕФЕРМА И ПТИЦЕКЛАНИЦА В ГР. ПАЗАРДЖИК

КОМПЛЕКС ПТИЦЕФЕРМА И ПТИЦЕКЛАНИЦА В ГР. ПАЗАРДЖИК

Комплексът се състои от :

 • Парцел с площ 14 035 кв.м.
 • 10 сгради с общо РЗП от 5 326 кв.м.
 • Кантар с товароносимост 50 тона
 • Собствен трафопост с мощност 400 KW
 • Собствена пречиствателна станция
 • Захранване от ВИК и собствен водоизточник
 • Агрегат

 

Капацитет и възможности на производствения комплекс:

 • Птицефермата е с възможност за отглеждане на 40000 броя бройлери – сгради за отглеждане и филтър

 • Птицеферма за отглеждане на родители – бройлери за разплодни яйца за 4000 броя

 • Птицеферма за подрастващи родители за 4000 бр. бройлери

 • Птицекланица с цех за преработка на месо с общ капацитет 6200кг на смяна

 

 

Close Menu
×