Парцел в с. Браниполе, бивш стопански двор с инвестиционен потенциал

49,500.00

Имот с инвестиционен потенциал в землището на с. Брани поле, местност „Анчов Бунар“.

Площ: 900 кв. м.

Начин на трайно ползване: стопански двор

Подходящ за промишлено застрояване и складове.

Цена: 55 EUR / кв. м.


Описание

Парцел  с площ  от  900  кв. м.  в  с. Браниполе,  м.  “Анчов  Бунар”,  подходящ   за  промишлено  застрояване  и складове.

В съседство минава път, бизнес ориентирана местност.

Бивш стопански двор, в регулация.

Земята е с възможност за закупуване на два съседни парцели, всеки с площ близо декар.